Öğretmen, hoca, muallim islah eden, tedip ve terbiye eden, edep ve adap öğreten, öğrencideki işe yaramayan bilgi ve davranışları bir heykeltıraş gibi yontan ve ona yeni örnek davranış biçimleri öğreten kimsedir. 
Sadece okulda değil yaşamın her alanında örnektir ve öğretmendir. Öğretmenlik bir meslek değil bir yaşam biçimidir. Ne mukaddestir ki yüzyılımızın Fatihleri, Yavuzları, Süleymanlarını yetiştiriyorsunuz. 
Bütün öğretmen arkadaşlarıma selam ediyor, emekli olan, şehit olan, gazi olan ve ahirete intikal edenlere ise emeklerinden ötürü saygı ve minnetlerimi sunuyorum. 
Gününüz kutlu, mutlu olsun...